Yaratıcı Drama Gençlik Atölyesi

Deneyimli ve akademik eğitmen kadrosu tarafından  verilen dersler, gençlerimizin üzerlerindeki çoklu görsel ve işitsel medya baskısını azaltarak, oyun oynamanın önemini vurgular. Hedefimiz, çocuklarımıza rol modellerinin kişisel gelişim için ne kadar önemli olduğunu anlatmak ve yaşıtları ile birebir iletişimde bulunmalarını sağlamaktır; böylelikle sanatın gerekliliğini ve önemini kavrayan ve geleceği entellektüel bir bakışla daha aydınlık görebilen gençler yetiştirmektir.

 

Yaratıcı Drama Gençlik Atölyesi

13-17 Yaş arası

Haftada 1 gün 2 saat

8 aylık bir eğitimdir.

Deneyimli ve akademik eğitmen kadrosu

tarafından  verilen dersler, gençlerimizin

üzerlerindeki çoklu görsel ve işitsel medya baskısını azaltarak, oyun oynamanın önemini

vurgular. Hedefimiz, çocuklarımıza rol modellerinin kişisel gelişim için ne kadar önemli olduğunu

anlatmak ve yaşıtları ile birebir iletişimde

bulunmalarını sağlamaktır; böylelikle sanatın

gerekliliğini ve önemini kavrayan ve geleceği

entellektüel bir bakışla daha aydınlık görebilen gençler yetiştirmektir.

GENÇLİK Atölyesinin Önemi;

• Konsantrasyon oyunları ile sahne ve hayat

konsantrasyonunu sağlayıp algısını genişletir.

• Ses-Nefes-Diksiyon çalışmaları ile etkili konuşma ve ifade becerisini geliştirir.

• Doğaçlama çalışmaları ile role hazırlanma, kişisel gelişim ve esnek düşünme becerisini kazandırır.

•Sene sonu oyunu hazırlıkları ile koordinasyon sağlamak ve ekip çalışması ile grup içerisinde

çalışma disiplinini artırır.

Kontenjan: 20 Öğrenci

Bİlet Al